Общи условия

Общи условия

Чл. 1. Данни за доставчика
Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy БУК АУТЛЕТ ЕООД, EИK 205331814, cъcceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия, р-н Витоша, Казбек, 53, вх. 1 , нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ДOCTABЧИK, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy КЛИЕНТИ, нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия THRIFTSHOP.BG нapичaнa пo-дoлy THRIFTSHOP.BG.
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
 Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22

1.1. Електронният адрес на Доставчика е:info@thriftshop.bg
1.2. “WWW.THRIFTSHOP.BG” е уебсайт за електронна търговия, продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
1.3. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в THRIFTSHOP.BG и се е съгласило с настоящите Общи условия.
1.4. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност(ДДС) и всички допълнителни данъци и такси.
1.5. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.6. „Поръчка“ е заявка от Клиента към Доставчика за закупуването на предлаганиете в THRIFTSHOP.BG  стоки.

1.7. „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Чл. 2. Предмет

2.1. THRIFTSHOP.BG предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в THRIFTSHOP.BG  -Магазин стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена или избиране на опция за плащане „наложен платеж“, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

2.2. Договорът между Доставчика и Клиента се счита за сключен от момента на получаването на потвърждение за поръчката на електронния адрес на Клиента.

Чл. 3. Регистрация
3.1. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на THRIFTSHOP.BG данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

3.2. В случай, че данните на Клиента се променят в периода след потвърждаването на поръчката, клиентът е длъжен своевременно да уведоми Доставчика за извършените промени. Ако поръчката вече е изпратена или Клиентът не уведоми Доставчика за промяната в своите данни, всички транспортни разходи по преизпращането/връщането на поръчката в склада на Доставчика са за сметка на Клиента.
3.3. Клиентът се съгласява с Общите условия при извършването на регистрацията на THRIFTSHOP.BG.  След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни поръчки на предлаганите чрез THRIFTSHOP.BG стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

Чл. 4. Промени в Общите условия

4.1. Доколкото разнообразието на предлаганиете от Доставчика стоки, както и законодателните изменения в сферата на потребилтеското право указват влияние върху настоящите Общи условия, то последните могат да бъдат едностранно изменяни и допълвани от THRIFTSHOP.BG.

4.2. При извършване на промени в Общите условия, THRIFTSHOP.BG се задължава своевременно да уведоми Клиента, давайки му достатъчен срок, за да се запознае с измененията в Общите условия.

Чл. 5. Публикуване на информация за стоките в THRIFTSHOP.BG

5.1. THRIFTSHOP.BG публикува на адрес https://thriftshop.bg/ описание на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане и доставка, за правото на Клиента да върне поръчаната стока в 14-дневен срок, съгласно Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му.

5.2. THRIFTSHOP.BG не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Чл. 6. Заявка за покупка
6.1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в THRIFTSHOP.BG стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата на THRIFTSHOP.BG .

6.2. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

– избиране на желаните от Клиента стоки, техния брой и добавянето им във виртуалната кошница(количка)

– потвърждаване на заявката чрез натискане на бутона „Купи“
-Избиране на бутон „Приключване на поръчкате”

-Въвеждане на координати за изпращане на поръчката и ако клиентът желае данни за фактура;
 

6.3. Заявката за покупка на стока от THRIFTSHOP.BG се счита за извършена след натискане на бутона „Поръчване”.

6.4. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за THRIFTSHOP.BG не възниква задължение за нейното изпълнение.

6.5. THRIFTSHOP.BG не извършва поръчки извън територията на Република България.

Чл. 7. Приемане на заявката

7.1.Заявката за покупка се приема от THRIFTSHOP.BG чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

7.2.НЕ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ, КОИТО THRIFTSHOP.BG ПРЕДЛАГА СА НАЛИЧНИ НА СКЛАД.

Продуктите за всяка направена поръчка се проверяват за наличност в най-кратък срок след получаването на поръчката. При установяване на изчерпана наличност за даден продукт, клиента бива уведомен. ТHRIFTSHOP.BG  не носи отговорност, ако в момента на поръчката, определенастока е с изчерпана наличност при нейния доставчик или производител.

Чл.8. Цени

8.1. Всички цени в THRIFTSHOP.BG са в български левове, с всички включени такси и ДДС.

8.2. Указаните в THRIFTSHOP.BG  цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

8.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка .

Чл. 9. Начин на плащане
9.1. THRIFTSHOP.BG предоставя на своите Клиенти само и единствено следният начин на плащане:

-наложен платеж


9.2. Всички плащания в Онлайн книжарница THRIFSHOP.BG се извършват само и единствено чрез пощенски паричен превод, извършен от лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, като по този начин БУК АУТЛЕТ ЕООД се освобождава от задължението за въвеждане в експлоатация на фискално устройство и отчитане на извършваните от Вас продажби чрез издаване на фискални касови бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ.

За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума.

Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.

Важно!

Служителят на куриерската фирма, доставил или предал в офис пратката Ви, е длъжен да Ви издаде товарителница или разписка, която има официална валидност на касов бон.

Моля, запазете този документ, който има силата на касов бон и удостоверява направеното от Вас плащане както пред нас, така и пред куриерската фирма.


Чл. 10. Политика за отказ от поръчка и за възстановяване на сума
В съответствие с българското законодателство (чл. 50 от ЗЗП), Клиентът, който е потребител,  може в 14-дневен срок от получаване на стоката да се откаже от направена поръчка, като THRIFTSHOP.BG се задължава да върне обратно получената сума. Клиентът не дължи заплащането на неустойка или обезщетение, както и посочването на причина, поради която се отказва от договора с Доставчика.

Заплатената сума се привежда по сметката на клиента, веднага след като бъде получена стоката на адреса на THRIFTSHOP.BG, по куриериерска фирма „Еконт Експрес ЕООД”. Върната стока се приема само ако е в подходящ търговски вид. Срокът за връщане на стоката е не повече от 14 дни от датата на отказа на поръчката. При отказ от поръчка на книги, те следва да са в запазен търговски вид. Разходите по връщане на закупената стока са за сметка на клиента.

10.1 Клиентът има право на отказ и при:

– доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

– при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

– цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

Отказ можете да направите, като ни пишете на електронна поща info@thriftshop.bg, попълните стандартния формуляр за отказ и го изпратите на електронна поща info@thriftshop.bg.

Пратката, с която се връща поръчката, трябва да съдържа: посочване на номер на поръчка, всички документи, които са съпътствали пратката, при получаването и, три имена, банка и банкова сметка, ако желаете да възстановим сумата по банкова сметка.

Формуляр за отказ може да вземете от тук:
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „Бук Аутлет ЕООД”, ЕИК BG205331814

гр. София, п. к. 1618, район Витоша , кв. Манастирски ливади – запад, ул. Казбек 53, вх.1

Онлайн книжарница thriftshop.bg: тел.: 0893361306; е-mail: info@thriftshop.bg

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следната стока:

Номер на поръчка: ……………………………………………………….

Описание на продукта: ………………………………………………….

Стоката е поръчана на дата: ………………….

Стоката е получена на дата: …………………. (посочва се датата на получаване от потребителя)

Имена на потребителя: ……………………………………………………….

Телефон на потребителя: ………………………………….

Адрес на потребителя: гр./с…………………………………………………………………………….

Банкова сметка, ако желаете заплатената от Вас сума за поръчката да бъде възстановена по банков път:……………………………………………………………………………………….

Дата: ………………………… г.

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка, в случай че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

-приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.Важно! Връщането на продукти към Онлайн книжарница  – THRIFTSHOP, става до адреса от който сте получили пратката, а именно гр. София, ОФИС Еконт Резбарска 11. В случай, че причина за връщането е наша грешка(объркано заглавие, дефектна книга и т.н.) връщането е за наша сметка, като задължително трябва да посочите доставката да мине по договор.
Когато се отказвате от цялата поръчка, е нужно да ни изпратите книгите в запазен търговски вид. В този случай, разходите по доставката за връщане на продуктите към нас е за ВАША сметка.

В пратката е нужно да ни посочите номер на поръчка, всички документи, които са съпътствали пратката трябва да са вътре, както и три имена и телефон за връзка.

10.2. Законова гаранция
Бук Аутлет ЕООД напомня, че носи отговорност при несъответствие с характеристиките на продуктите, които предлага в Thriftshop.bg


Чл.11. Доставка
11.1. Електронният магазин Thriftshop.bg използва услугите на куриерска фирма „Еконт Експрес ЕООД” за всички свои поръчки на територията на България.  Цената на доставката се определя според актуалния ценоразпис на „Еконт Експрес ЕООД”. Доставката в Thriftshop.bg е за сметка на клиента и е фиксирана както следва:
– До офис на Еконт в цялата страна – 5,50лв;
– До точен адрес в цялата страна – 7,0лв;

След финализирана поръчка Thriftshop.bg се задължава до 3 работни дни да изпрати поръчаните книги. Свързване по телефон се осъществява само ако има проблем с поръчката. Веднъж завършена, всяка поръчка подлежи на отделна обработка. Няма възможност за сливане или обединяване на поръчки за един и същ адрес. Няма възможност за премахване или добавяне на заглавия или бройки във вече завършени поръчки.
Заявената за покупка стока се доставя за сметка Клиента на посочения от Клиента адрес за доставка в срок от 3 работни дни. При случайни събития е възможно срокът за доставка да се удължи.

11.2.Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

11.3. При получаване на пратката, Клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка .

При констатирани нарушения във външния вид на стоката Клиентът е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

11.4. В случай, че е приложимо, клиентът потребител разполага със законова гаранция за съответствието на стоката с договора по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 12 от Закона за защита на потребителите.


Чл. 12. Предаване на стоката

12.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

12.2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

12.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, THRIFTSHOP.BG се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 13. Задължения на THRIFTSHOP.BG

13.1. THRIFTSHOP.BG се задължава:

13.1.1. Да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

13.1.2.Да достави в срок заявената за покупка стока;

13.1.3. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

Чл. 14. Права на THRIFTSHOP.BG
14.1. 1. Да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

14.1.2. Да поставя препратки и реклами на други интернет страници и търговци, намиращи се извън контрола на THRIFTSHOP.BG.

Чл. 15. Ограничаване на отговорността

15.1.THRIFTSHOP.BG не носи отговорност за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на THRIFTSHOP.BG.

15.2. THRIFTSHOP.BG не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на THRIFTSHOP.BG.

15.3. Доколкото THRIFTSHOP.BG  не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, THRIFTSHOP.BG не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

15.4. THRIFTSHOP.BG  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством THRIFTSHOP.BG.

15.5. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в THRIFTSHOP.BG и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, THRIFTSHOP.BG не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. THRIFTSHOP.BG не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

Чл. 16.Клиентът се задължава:

16.1. Да посочи точен и валиден телефон, без допълнителни интервали или символи(пример: 0881234567), точен и пълен адрес за доставка или офис на куриерската фирма и електронен пощенски адрес за кореспонденция(e-mail);

16.2. Да плати цената на заявената от него стока;

16.3. Да заплати разходите по доставката;

16.4. Да потърси и получи стоката в седемдневен срок, след като е уведомен от куриерската фирма;

16.5. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

16.6. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
Клиентът има право на:

16.7. Достъп в режим онлайн до THRIFTSHOP.BG, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от THRIFTSHOP.BG. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

16.8. Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

16.9. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от THRIFTSHOP.BG.

Клиентът се задължава при ползуване на THRIFTSHOP.BG:

16.10. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

16.11. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

16.12. Да уведомява незабавно THRIFTSHOP.BG за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
16.13. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

При неспазване на задълженията по предходната алинея THRIFTSHOP.BG има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, THRIFTSHOP.BG има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл.17. Лични данни

THRIFTSHOP.BG има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си.

Чл.18. Обработване на информация за Клиент

THRIFTSHOP.BG полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

Чл.19.С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до THRIFTSHOP на посочените адрес или e-mail за контакти (info@thriftshop.bg).

19.1. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до THRIFTSHOP.BG на посочените адрес или e-mail за контакти (info@thriftshop.bg).

19.2. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за THRIFTSHOP.BG. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 20. Прекратяване

20.1. При прекратяване на договора THRIFTSHOP.BG дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.

20.2. Клиентът може по всяко време за поиска от THIFTSHOP.BG заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

Чл. 21. Разваляне на договора

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 22. Обезщетения

22.1. Клиентът е длъжен да обезщети THRIFTSHOP.BG и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

22.2. THRIFTSHOP.BG е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от THRIFTSHOP.BG умишлено или при проявена груба небрежност.

Чл. 23. Промени в законодателството

При промени в българското законодателство THRIFTSHOP.BG е длъжен да се съобрази с тях, дори да не са отразени в настоящите Общи условия.Клиентите на THRIFTSHOP.BG се ползват от измененията в законодателството незабавно, дори да не са отразени в настоящите Общи условия.

Чл. 24. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

Чл. 25. Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.